Akademi Rehberi - 2012
$ DOLAR → Alış: 6,04 / Satış: 6,07
€ EURO → Alış: 6,75 / Satış: 6,78

Düzce Üniversitesinden 38 Öğretim Elemanı İlanı

Düzce Üniversitesinden 38 Öğretim Elemanı İlanı
  • 05.01.2019

Düzce Üniversitesinden

Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, 657 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Gerekli bilgi ve belgeler için: www.personel.duzce.edu.tradresinden temin edilebilir.

BAŞVURU

1- Başvuru Tarihleri: 31.12.2018 – 14.01.2019 tarihleri arasıdır.

2- Başvurular ilgili birimlere şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve yanlış birime gönderilen evraklar kabul edilmeyecektir. (Örnek: Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu – Acil Durum ve Afet Yönetimi Pr. – Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar başvuru evraklarını Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne, Rektörlük – Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar başvuru evraklarını Rektörlük-Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.)

3- Ön Değerlendirme Sonuçları 17.01.2019 tarihinde www.personel.duzce.edu.trinternet sitesinden duyurulacaktır.

4- Giriş Sınavları 21.01.2019 tarihinde saat 13:00‘de başvuruda bulundukları birimlerde yapılacaktır. Sonuçlar 23.01.2019 tarihinde www.personel.duzce.edu.tr internet sitesinden duyurulacaktır.

5- İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar, www.personel.duzce.edu.tradresindeki dilekçenin ekine aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

-Lisans mezuniyet belgesi ve transkiript fotokopisi
-İlan şartlarında var ise yüksek lisans/doktora mezuniyet/öğrencilik belgesi fotokopisi
-İlan şartlarında var ise deneyim belgesi
-ALES ve Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Bilgisayar çıktısı)

6- Adaylar, tek kadro için başvuruda bulunabilirler.

BİRİM ANABİLİM DALI UNVAN DERECE AÇIKLAMA
Rektörlük İletişim ve Tanıtım Koordinatörlüğünde çalıştırılmak üzere Öğr.Gör.(Uyg.) 5 Resim veya Resim-İş Öğretmenliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Grafik Anasanat dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) çalıştırılmak üzere Öğr.Gör.(Uyg.) 5 Türk Dili Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olmak ve Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak, lisans eğitimi sonrası yükseköğretimde en az üç yıl alanında deneyim sahibi olmak.
Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezinde çalıştırılamk üzere (İHTİSASLAŞMA) Öğr.Gör.(Uyg.) 5 Kimya Bölümü lians mezunu olmak ve Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak. Modifiye yöntemlerle nanoselüloz üretimi konusunda çalışmalar yapmış ve UV, HPLC, Reometre, Fludiezer vb. cihazları kullanım deneyimine sahip olmak.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığında çalıştırılmak üzere Öğr.Gör.(Uyg.) 5 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve bilgisayar mühendisli anabilimdalında yüksek lisans yapmış olmak. Nesneye dayalı programlama geliştirme konusunda deneyime sahip olmak ve lisans eğitiminden sonra en az üç yıl deneyim sahibi olmak.
Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğünde çalıştırılmak üzere Öğr.Gör.(Uyg.) 5 İstatistik Bölümü lisans mezunu olmak ve İstatistik Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak.
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GTT) Uygulama ve Araştırma Merkezinde çalıştırılamk üzere (İHTİSASLAŞMA) Öğr.Gör.(Uyg.) 3 Kimya Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak, Gıda Mühendisliği Anabilim dalında yüksek lisans yapmış ve Meyvesuyu eldesine ultrasonikasyonun etkisi konusunda çalışmış olmak.
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GTT) Uygulama ve Araştırma Merkezinde çalıştırılamk üzere (İHTİSASLAŞMA) Öğr.Gör.(Uyg.) 3 Tarla Bitkileri Bölümü lisans mezunu olmak ve Tarla Bitkileri Anabilimdalında yüksek lisans yapmış olmak. Anason hatlarının verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi konusunda çalışmış olmak.
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GTT) Uygulama ve Araştırma Merkezinde çalıştırılamk üzere (İHTİSASLAŞMA) Öğr.Gör.(Uyg.) 3 Biyoloji Bölümü lisans mezunu olmak, Biyoloji Anabilim dalında yüksek lisans yapmış olmak ve Likenlerin anti mikrobiyal aktiviteleri konusunda çalışmış olmak.
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GTT) Uygulama ve Araştırma Merkezinde çalıştırılamk üzere (İHTİSASLAŞMA) Öğr.Gör.(Uyg.) 3 Kimya Bölümü lisans mezunu olmak, Kimya Anabilimdalında yükseklisans ve doktora yapmış olmak, enzim saflaştırılması ve ilaçlarla olan etkileşimi konusunda çalışmış olmak.
Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezinde çalıştırılamk üzere (İHTİSASLAŞMA) Öğr.Gör.(Uyg.) 4 Biyoloji Bölümü lisans mezunu olmak, Biyoloji Anabilim dalında yüksek lisans ve Veterinerlik Mikrobiyoloji Anabilimdalında doktora yapmış olmak. Geleneksel Probiyotik ve probiyotiklerin sağlık ile etkisi konusunda çalışmış olmak.
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GTT) Uygulama ve Araştırma Merkezinde çalıştırılamk üzere (İHTİSASLAŞMA) Öğr.Gör.(Uyg.) 4 Biyoloji Bölümü lisans mezunu olmak, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış ve Nanodrop, Headspace, Real Time PCR, Otomatik İzolasyon, doku homojenizatörü vb. cihazları kullanım deneyimine sahip olmak.
Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezinde çalıştırılamk üzere (İHTİSASLAŞMA) Öğr.Gör.(Uyg.) 4 Kimya Bölümü lisans mezunu olmak, Kimya Anabilimdalında yükseklisans yapmış olmak,Fındık kabuklarından kemoterapi ilacı taksolün saflaştırılması konusunda çalışmış olmak.
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GTT) Uygulama ve Araştırma Merkezinde çalıştırılamk üzere (İHTİSASLAŞMA) Öğr.Gör.(Uyg.) 4 Genel Biyoloji Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Tarım ve orman zararlıları, biyolojik mücadele ve entomopatojen fungus konularında çalışmış olmak.
Akçakocabey Siyasal Bilgiler Fakültesi Karşılaştırmalı Siyaset AD Arş.Gör. 4 Siyaset Bilimi Bölümü lisans mezunu olmak ve Kültür Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans yapıyor olmak.
İktisat Teorisi AD Arş.Gör. 4 İktisat (İngilizce) Bölümü lisans mezunu olmak ve İktisat Anabilimdalında yüksek lisans yapıyor olmak.
Eğitim Fakültesi Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık AD Arş.Gör. 4 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü lisans mezunu olmak ve Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık Anabilimdalında yüksek lisans yapıyor olmak.
Sınıf Eğitimi AD Arş.Gör. 4 Sınıf Eğitimi Bölümü lisans mezunu olmak, Sınıf Eğitimi Anabilim Dalında yüksek lisans yapıyor olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Eski Türk Edebiyatı AD Arş.Gör. 4 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olmak, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalında yüksek lisans yapıyor olmak.
İşletme Fakültesi Bilişim Yönetimi AD Arş.Gör. 4 Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü lisans mezunu olmak ve Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalında yüksek lisans yapıyor olmak.
İlahiyat Fakültesi Tefsir AD Arş.Gör. 4 İlahiyat veya İslami İlimler Fakültesi mezunu olmak, Tefsir Anabilim Dalında yüksek lisans yapıyor olmak.
Fıkıh AD Arş.Gör. 4 İlahiyat veya İslami İlimler Fakültesi mezunu olmak, Fıkıh Anablim Dalında yüksek lisans yapıyor olmak.
Mühendislik Fakültesi Yöneylem Araştırması AD Arş.Gör. 4 Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Yöneylem Araştırması Anabilim Dalında yüksek lisans yapıyor olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği AD Arş.Gör. 4 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü lisans mezunu olmak, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalında yüksek lisans yapıyor olmak.
Spor Yönetim Bilimleri AD Arş.Gör. 4 Spor Yöneticiliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Spor Yöneticiliği Anabilimdalında yüksek lisans yapıyor olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet AD Arş.Gör. 4 Psikoloji Bölümü lisans mezunu olmak, Psikiyatri Anabilimdalında yüksek lisans yapıyor olmak.
Halk Sağlığı Hemşireliği AD Arş.Gör. 4 Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalında yüksek lisans yapıyor olmak.
Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim AD Arş.Gör. 4 Resim Bölümü lisans mezunu olmak ve Resim Anasanat Dalında Sanatta Yeterlik Eğitimine devam ediyor olmak.
Tiyatro Eleştirmenliği Ve Dramaturji AD Arş.Gör. 4 Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü lisans mezunu olmak ve Karşılaştırmalı Edebiyat Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak.
Teknoloji Fakültesi Yapı AD Arş.Gör. 4 İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans yapıyor olmak.
Elektronik AD Arş.Gör. 4 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Elektrik ve Elektronik Anabilimdalında yüksek lisans yapıyor olmak.
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bitki Koruma AD Arş.Gör. 4 Bitki Koruma Bölümü lisans mezunu olmak, Bitki Koruma Anabilimdalında yüksek lisans yapıyor olmak.
Düzce Meslek Yüksekokulu Arıcılık Pr. (İHTİSASLAŞMA) Öğr.Gör. 3 Biyoloji Bölümü lisans mezunu olmak, Biyoloji Anabilimdalında yüksek lisans yapmış olmak. Yığılca bal arısının ekotip özellikleri, anadolu bal arasının morfolojisi konularında da çalışmış olmak.
Gümüşova Meslek Yüksekokulu İş Sağlğı ve Güvenliği Pr. Öğr.Gör. 3 Toplam Kalite Yönetimi veya İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak.
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Nüfus ve Vatandaşlık Pr. Öğr.Gör. 3 Sosyoloji Bölümü lisans mezunu olmak, Çalışma Ekonomisi Anabilimdalında yüksek lisans yapmış olmak. Yüksek lisans eğitimi sonrası en az iki yıl deneyim sahibi olmak.
Nüfus ve Vatandaşlık Pr. Öğr.Gör. 3 Kamu Yönetimi Bölümü lisans mezunu olmak ve Kamu Yönetimi veya İşletme Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak. Yüksek lisans sonrası yüksek öğretimde ders verme deneyimine sahip olmak.
Nüfus ve Vatandaşlık Pr. Öğr.Gör. 3 Sayısal Yöntemler Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak. Lisans eğitimi sonrası alanında en az beş yıl deneyim sahibi olmak.
Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi Pr. Öğr.Gör. 3 Sosyoloji Bölümü lisans mezunu olmak, Sosyoloji Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak, lisans eğitimi sonrası en az dört yıl alanında deneyim sahibi olmak.
Acil Durum ve Afet Yönetimi Pr. Öğr.Gör. 3 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü lisans mezunu olmak, Afet Eğitimi ve Yönetimi Anabilim Dalında Yüksek lisans yapmış olmak.
Esenyurt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri MYO’na 33 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI Öğretim Üyesi (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) olarak personel alım ilanı; Üniversitemizin...
Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALINACAKTIR
Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALINACAKTIR Üniversitemizin aşağıda belirtilen Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri...
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 58 Öğretim Üyesi alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak olan...
Piri Reis Üniversitesi Akademik Kadro İlanı 27.02.2019
Piri Reis Üniversitesi Akademik Kadro İlanı 27.02.2019 Detaylı bilgi ve kontenjanlar için TIKLAYINIZ  
Dünyanın En İyi 500 Üniversitesi Sıralamasında 9 Türk Üniversitesi
Türkiye’den 9 üniversite, dünya genel sıralaması yapan 11 kurumdan en az birinin “dünyanın en iyi 500 üniversitesi” listesine girme başarısını...
Bayburt Üniversitesi Akademik Kadro İlanı 27.02.2019
Bayburt Üniversitesi Akademik Kadro İlanı 27.02.2019   Bayburt Üniversitesi çeşitli alanlarda öğretim görevlisi alımı gerçekleştirecek.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 51 Sözleşmeli Sağlık Personeli alım ilanı
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ Eleman Sayısı :51 İlgili Yönetmelik: Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da...
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KADRO İLANI
Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun...
Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden İlan Tarihi : 05.02.2019 Son Başvuru Tarihi : 19.02.2019 Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine...
Iğdır Üniversitesi Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitülerine 497 öğrenci alınacak
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ